Ngày 19/06/2023
19-06 04:00
McLean Soccer (nữ)
11-0
Virginia Marauders (nữ)
19-06 07:00
United PDX (nữ)
1-1
Oly Town FC (nữ)
19-06 03:00
Chicago City SC (nữ)
0-1
Rochester FC (nữ)
19-06 01:00
Indy Eleven (nữ)
4-0
Kings Hammer FC (nữ)
Ngày 07/07/2022
07-07 01:00
FC Miami City (nữ)
2-0
Caledonia SC (nữ)
07-07 04:00
Northern Virginia FC (nữ)
1-0
McLean Soccer (nữ)
07-07 06:00
Connecticut (nữ)
2-2
Morris Elite SC (nữ)
Ngày 25/06/2022
25-06 07:00
Minnesota Aurora FC (nữ)
3-1
Chicago Dutch Lions FC II (nữ)
Ngày 26/06/2022
26-06 02:00
Manhattan SC (nữ)
1-6
Queensboro FC (nữ)
26-06 04:00
Kaw Valley FC (nữ)
0-4
Chicago City SC (nữ)
26-06 05:00
Independence Central (nữ)
0-4
Wake FC (nữ)
Ngày 22/06/2023
22-06 06:00
Long Island Rough Riders (nữ)
2-0
Connecticut (nữ)
22-06 03:30
Birmingham Legion FC (nữ)
4-0
SC United Bantams (nữ)
22-06 09:10
California storm (nữ)
4-1
Marlin FC Alliance (nữ)
22-06 06:00
AFC Ann Arbor (nữ)
1-0
Cleveland Force SC (nữ)
22-06 09:00
Capital FC Atletica (nữ)
0-7
Oly Town FC (nữ)
22-06 06:30
Southern Soccer Academy (nữ)
0-4
Chattanooga Red Wolves (nữ)
22-06 09:30
PDX FC (nữ)
3-3
Lane United FC (nữ)
22-06 07:00
Chicago Dutch Lions (nữ)
4-0
Rochester FC (nữ)
22-06 07:40
Manhattan SC (nữ)
0-2
New York Magic (nữ)
22-06 06:00
Chicago City SC (nữ)
3-0
Milwaukee Bavarian SC (nữ)
Ngày 18/06/2023
18-06 03:00
Birmingham Legion FC (nữ)
0-2
Chattanooga Red Wolves (nữ)
18-06 07:10
FC Miami City (nữ)
0-1
Tampa Bay Utd (nữ)
18-06 05:00
Christos FC (nữ)
6-1
Northern Virginia FC (nữ)
18-06 07:00
Minnesota Aurora FC (nữ)
5-1
Milwaukee Bavarian SC (nữ)
18-06 06:30
Southern Soccer Academy (nữ)
1-3
Tennessee (nữ)
18-06 06:30
Detroit City FC (nữ)
0-5
Flint City AFC (nữ)
Ngày 01/07/2023
01-07 06:00
Flint City AFC (nữ)
4-1
Midwest United (nữ)
01-07 06:30
Chattanooga Red Wolves (nữ)
0-1
South Georgia Tormenta FC (nữ)
01-07 06:00
Indy Eleven (nữ)
16-0
St Charles (nữ)
Ngày 04/06/2023
04-06 03:30
Wake FC (nữ)
0-1
FC Carolinas (nữ)
Ngày 25/05/2023
25-05 06:30
McLean Soccer (nữ)
7-0
Northern Virginia FC (nữ)
25-05 06:00
North Carolina Fusion (nữ)
0-1
Wake FC (nữ)
25-05 06:00
Manhattan SC (nữ)
5-1
Connecticut (nữ)
25-05 07:00
Chicago Dutch Lions (nữ)
0-1
Chicago City SC (nữ)
25-05 06:00
Cleveland Force SC (nữ)
0-2
Detroit City FC (nữ)
Ngày 25/06/2023
25-06 06:00
Connecticut (nữ)
0-7
Morris Elite SC (nữ)
25-06 05:00
Tennessee (nữ)
4-0
SC United Bantams (nữ)
25-06 07:00
Chicago Dutch Lions (nữ)
4-2
Green Bay Glory (nữ)
25-06 05:00
Milwaukee Bavarian SC (nữ)
0-2
Minnesota Aurora FC (nữ)
25-06 03:00
Racing Louisville FC II (nữ)
7-0
St Charles (nữ)
25-06 07:00
FC Miami City (nữ)
5-0
Swan City W
Ngày 29/06/2023
29-06 07:30
New York Magic (nữ)
0-3
Morris Elite SC (nữ)
29-06 09:00
United PDX (nữ)
3-0
Capital FC Atletica (nữ)
29-06 05:00
Patuxent Football Athletics (nữ)
2-5
Virginia Marauders (nữ)
29-06 07:00
Long Island Rough Riders (nữ)
5-0
Paisley Athletic (nữ)
29-06 07:00
Detroit City FC (nữ)
1-0
Cleveland Force SC (nữ)
29-06 06:00
Greenville Liberty (nữ)
0-2
Asheville City SC (nữ)
Ngày 22/06/2022
22-06 06:00
Kings Hammer FC (nữ)
2-1
Flint City AFC (nữ)
22-06 06:00
Kalamazoo FC (nữ)
0-1
Indy Eleven (nữ)
22-06 04:00
Asheville City SC (w)
1-1
Independence Central (nữ)
22-06 07:00
Chicago City SC (nữ)
1-2
Chicago Dutch Lions (nữ)
Ngày 19/06/2022
19-06 06:00
Tampa Bay Utd (nữ)
5-0
Miami AC (nữ)
Ngày 15/05/2023
15-05 06:30
Chattanooga Red Wolves (nữ)
3-1
Tennessee (nữ)
Ngày 29/05/2023
29-05 02:00
Miami AC (nữ)
0-3
Florida Elite Soccer Academy (nữ)
29-05 02:00
AFC Ann Arbor (nữ)
3-2
Cleveland Force SC (nữ)
Ngày 28/06/2023
28-06 06:00
Connecticut (nữ)
0-1
FC Westchester (nữ)
Ngày 02/07/2022
02-07 02:10
Miami AC (nữ)
2-0
Florida Elite Soccer Academy (nữ)
Ngày 23/07/2023
23-07 01:00
Indy Eleven (nữ)
1-1
North Carolina Courage U23 (nữ)
Ngày 15/07/2023
15-07 06:00
Indy Eleven (nữ)
3-2
San Francisco Glens SC (nữ)
Ngày 07/06/2023
07-06 03:30
Wake FC (nữ)
1-1
North Carolina Courage U23 (nữ)
07-06 06:00
North Carolina Fusion (nữ)
1-3
Asheville City SC (nữ)
Ngày 27/06/2022
27-06 00:00
Minnesota Aurora FC (nữ)
4-1
St. Louis Lions(w)
Ngày 24/06/2023
24-06 06:00
Flint City AFC (nữ)
1-0
Cleveland Force SC (nữ)
24-06 06:00
North Carolina Fusion (nữ)
0-8
North Carolina Courage U23 (nữ)
Ngày 31/05/2023
31-05 06:30
Greenville Liberty (nữ)
2-4
Wake FC (nữ)
31-05 07:30
New York Magic (nữ)
5-2
FC Westchester (nữ)
31-05 05:00
North Carolina Courage U23 (nữ)
3-0
Asheville City SC (nữ)
Ngày 12/06/2023
12-06 04:30
FC Miami City (nữ)
3-0
Florida Elite Soccer Academy (nữ)
12-06 00:00
Chicago City SC (nữ)
1-3
Minnesota Aurora FC (nữ)
12-06 03:30
Long Island Rough Riders (nữ)
2-1
FA Euro New York Magic (nữ)
12-06 04:00
Flint City AFC (nữ)
4-2
Kalamazoo FC (nữ)
Ngày 24/07/2022
24-07 07:00
Minnesota Aurora FC (nữ)
0-0
South Georgia Tormenta FC (nữ)
Ngày 09/07/2022
09-07 23:30
Green Bay Glory (nữ)
1-5
Minnesota Aurora FC (nữ)
09-07 05:00
Manhattan SC (nữ)
0-2
FC Westchester (nữ)
Ngày 08/07/2022
08-07 06:00
Chicago City SC (nữ)
5-0
St. Louis Lions(w)
Ngày 03/07/2023
03-07 05:00
North Carolina Fusion (nữ)
3-2
Greenville Liberty (nữ)
03-07 04:00
Virginia Marauders (nữ)
1-3
Christos FC (nữ)
03-07 07:20
Tennessee (nữ)
2-0
Southern Soccer Academy (nữ)
03-07 07:50
New York Magic (nữ)
7-1
Connecticut (nữ)
Ngày 06/07/2022
06-07 06:30
Peachtree City (nữ)
0-2
South Georgia Tormenta FC (nữ)
Ngày 11/07/2022
11-07 03:00
Long Island Rough Riders (nữ)
0-0
FC Westchester (nữ)
Ngày 30/06/2023
30-06 07:30
Chicago Dutch Lions (nữ)
4-2
Milwaukee Bavarian SC (nữ)
Ngày 14/07/2022
14-07 07:00
Minnesota Aurora FC (nữ)
2-1
Indy Eleven (nữ)
Ngày 13/06/2022
13-06 05:15
Northern Virginia FC (nữ)
0-1
Patuxent Football Athletics (nữ)
13-06 00:00
Minnesota Aurora FC (nữ)
4-0
Chicago City SC (nữ)
Ngày 18/05/2023
18-05 07:30
Morris Elite SC (nữ)
6-1
Manhattan SC (nữ)
Ngày 26/06/2023
26-06 05:00
Virginia Marauders (nữ)
0-1
Eagle FC (nữ)
Ngày 29/06/2022
29-06 05:00
Patuxent Football Athletics (nữ)
0-2
Christos FC (nữ)
29-06 06:30
South Georgia Tormenta FC (nữ)
1-1
Chattanooga Red Wolves (nữ)
29-06 06:00
Greenville Liberty (nữ)
5-1
Asheville City SC (nữ)
Ngày 02/07/2023
02-07 04:00
Minnesota Aurora FC (nữ)
7-0
Chicago City SC (nữ)
02-07 09:30
PDX FC (nữ)
1-7
United PDX (nữ)
02-07 02:30
FC Carolinas (nữ)
1-0
Independence Central (nữ)
Ngày 04/07/2022
04-07 00:00
Indy Eleven (nữ)
3-1
Kalamazoo FC (nữ)
Ngày 21/05/2023
21-05 02:40
Morris Elite SC (nữ)
5-0
Connecticut (nữ)
Ngày 21/06/2023
21-06 05:00
North Carolina Courage U23 (nữ)
3-1
Greenville Liberty (nữ)
Ngày 11/06/2022
11-06 07:00
Minnesota Aurora FC (nữ)
3-1
Chicago City SC (nữ)
Ngày 23/06/2023
23-06 07:30
North Alabama SC (nữ)
0-7
South Georgia Tormenta FC (nữ)
Ngày 13/06/2023
13-06 07:40
Tennessee (nữ)
3-0
South Georgia Tormenta FC (nữ)
13-06 06:00
SC United Bantams (nữ)
4-0
Birmingham Legion FC (nữ)
Ngày 14/06/2023
14-06 03:40
Wake FC (nữ)
3-0
Asheville City SC (nữ)
Ngày 08/06/2023
08-06 07:00
Minnesota Aurora FC (nữ)
6-1
Chicago Dutch Lions (nữ)
08-06 06:00
Miami AC (nữ)
1-5
FC Miami City (nữ)
08-06 03:30
Birmingham Legion FC (nữ)
1-1
South Georgia Tormenta FC (nữ)
Ngày 28/05/2023
28-05 06:00
Detroit City FC (nữ)
0-1
Kalamazoo FC (nữ)
Ngày 10/07/2022
10-07 04:00
Asheville City SC (nữ)
5-1
North Carolina Fusion (nữ)
10-07 01:00
Indy Eleven (nữ)
3-0
Detroit City FC (nữ)
10-07 06:30
AFC Ann Arbor (nữ)
2-0
Midwest United (nữ)
Ngày 05/06/2023
05-06 04:00
McLean Soccer (nữ)
2-3
Eagle FC (nữ)
Ngày 28/06/2022
28-06 07:10
Queensboro FC (nữ)
4-1
New York Magic (nữ)
Ngày 15/06/2023
15-06 06:30
Northern Virginia FC (nữ)
3-0
Virginia Marauders (nữ)
15-06 09:00
Lane United FC (nữ)
1-0
PDX FC (nữ)
Ngày 17/06/2023
17-06 06:10
Chicago City SC (nữ)
2-0
Green Bay Glory (nữ)
Ngày 26/05/2023
26-05 06:00
Miami AC (nữ)
2-2
FC Miami City (nữ)
Ngày 30/06/2022
30-06 06:00
Queensboro FC (nữ)
3-2
Connecticut (nữ)
Ngày 01/06/2023
01-06 07:30
Tennessee (nữ)
5-0
North Alabama SC (nữ)
01-06 07:00
Chicago City SC (nữ)
2-1
Chicago Dutch Lions (nữ)
Ngày 10/06/2023
10-06 06:00
Indy Eleven (nữ)
2-0
Lexington SC (nữ)
Ngày 22/05/2023
22-05 06:30
Chattanooga Red Wolves (nữ)
1-1
Southern Soccer Academy (nữ)
22-05 06:00
Manhattan SC (nữ)
0-3
Cedar Stars (nữ)
Ngày 27/05/2023
27-05 06:00
Flint City AFC (nữ)
6-2
AFC Ann Arbor (nữ)
Ngày 17/05/2023
17-05 05:00
North Carolina Courage U23 (nữ)
5-1
Wake FC (nữ)
17-05 06:15
FC Miami City (nữ)
1-0
Miami AC (nữ)
Ngày 01/07/2022
01-07 06:00
McLean Soccer (nữ)
11-0
Patuxent Football Athletics (nữ)
01-07 06:00
Kings Hammer FC (nữ)
4-2
Racing Louisville FC II (nữ)
Ngày 21/06/2022
21-06 02:00
Miami AC (nữ)
0-4
FC Miami City (nữ)
Ngày 19/05/2023
19-05 05:00
Racing Louisville FC II (nữ)
3-0
Lexington SC (nữ)
Ngày 16/06/2023
16-06 06:20
Indy Eleven (nữ)
0-2
St Charles (nữ)
Ngày 11/06/2023
11-06 07:00
Birmingham Legion FC (nữ)
3-2
Southern Soccer Academy (nữ)
Kết quả USL W-League Women tối hôm qua, kết quả bóng đá hôm nay USL W-League Women màu bóng 2023 được cập nhật chính xác nhất. KQBĐ USL W-League Women theo thời gian thực ngay tại tysotructuyen7m.com