Dalvik Reynir
02:15 08/06/2023
1-2
0-0
0-0
KF Fjallabyggdar
Tỷ số
Tỷ số thẻ đỏ
Tỷ số thẻ vàng