Ngày 23/05/2022
23-05 18:30
Sao Paulo U20 (nữ)
1-1
Santos FC U20 (nữ)
23-05 20:30
Gremio FBPA U20 (nữ)
2-0
Minas ICESP DF U20 (nữ)
Ngày 15/05/2022
15-05 00:00
Esmac PA U20 (nữ)
1-1
Ceara U20 (nữ)
15-05 02:00
Santos FC U20 (nữ)
1-1
Botafogo RJ U20 (nữ)
Ngày 22/06/2023
22-06 01:00
Fluminense RJ U20 (nữ)
3-0
SC Internacional U20 (nữ)
Ngày 12/05/2022
12-05 18:30
Gremio FBPA U20 (nữ)
6-0
America MG U20 (nữ)
12-05 06:30
Vasco da Gama U20 (nữ)
1-3
Ferroviaria SP U20 (nữ)
12-05 04:30
Fortaleza U20 (nữ)
0-1
Atletico Mineiro U20 (nữ)
Ngày 11/05/2022
11-05 20:30
Atletico Goianiense U20 (nữ)
0-0
Cuiaba U20 (nữ)
11-05 18:30
Minas Brasilia DF U20 (nữ)
0-5
Sao Paulo U20 (nữ)
Ngày 28/05/2022
28-05 00:00
Corinthians U20 (nữ)
0-4
SC Internacional U20 (nữ)
28-05 02:00
Flamengo RJ U20 (nữ)
1-0
Ferroviaria SP U20 (nữ)
Ngày 13/05/2022
13-05 20:30
Corinthians U20 (nữ)
2-0
EC Juventude U20 (nữ)
13-05 04:30
Ceara U20 (nữ)
3-3
Botafogo RJ U20 (nữ)
13-05 02:00
Goias U20 (nữ)
0-8
Fluminense RJ U20 (nữ)
13-05 18:30
Kindermann SC U20 (nữ)
0-0
Botafogo PB U20 (nữ)
Ngày 27/05/2022
27-05 18:30
Sao Paulo U20 (nữ)
2-1
Minas Brasilia DF U20 (nữ)
27-05 20:30
Santos FC U20 (nữ)
0-1
Gremio RS U20 (nữ)
Ngày 24/05/2022
24-05 02:00
Ferroviaria SP U20 (nữ)
0-1
SC Internacional U20 (nữ)
24-05 00:00
Corinthians U20 (nữ)
0-3
Flamengo RJ U20 (nữ)
Ngày 14/05/2022
14-05 02:00
Ferroviaria SP U20 (nữ)
1-0
Atletico Mineiro U20 (nữ)
Ngày 10/06/2022
10-06 01:00
Sao Paulo U20 (nữ)
2-0
Flamengo RJ U20 (nữ)
Ngày 28/04/2023
28-04 01:00
SC Internacional U20 (nữ)
3-2
Santos FC U20 (nữ)
28-04 01:00
Coritiba U20 (nữ)
1-5
Sao Paulo U20 (nữ)
28-04 01:00
Fortaleza U20 (nữ)
0-3
Fluminense RJ U20 (nữ)
Ngày 17/05/2023
17-05 01:00
Fortaleza U20 (nữ)
2-2
Flamengo U20 (nữ)
Ngày 25/05/2022
25-05 18:30
Gremio RS U20 (nữ)
1-2
Sao Paulo U20 (nữ)
25-05 20:30
Minas Brasilia DF U20 (nữ)
1-2
Santos FC U20 (nữ)
Ngày 05/05/2023
05-05 01:00
Coritiba U20 (nữ)
0-0
America MG U20 (nữ)
05-05 01:00
Gremio U20 (nữ)
2-1
Sao Paulo U20 (nữ)
Ngày 26/05/2022
26-05 02:00
SC Internacional U20 (nữ)
1-0
Flamengo RJ U20 (nữ)
26-05 00:00
Ferroviaria SP U20 (nữ)
2-1
Corinthians U20 (nữ)
Ngày 04/05/2023
04-05 00:00
Cefama U20 (nữ)
7-0
CRESSPOM U20 (nữ)
04-05 01:00
SC Internacional U20 (nữ)
2-0
Corinthians U20 (nữ)
04-05 20:00
Fortaleza U20 (nữ)
1-1
Botafogo RJ U20 (nữ)
Ngày 21/04/2023
21-04 01:00
Corinthians U20 (nữ)
4-1
Atletico Mineiro U20 (nữ)
21-04 01:00
Santos FC U20 (nữ)
2-1
EC Juventude U20 (nữ)
Ngày 03/05/2023
03-05 20:00
Atletico Mineiro U20 (nữ)
1-0
Santos FC U20 (nữ)
Ngày 30/03/2023
30-03 01:00
EC Juventude U20 (nữ)
0-4
Corinthians U20 (nữ)
30-03 01:00
UD Alagoana U20 (nữ)
0-5
Minas Brasilia DF U20 (nữ)
30-03 01:00
SC Internacional U20 (nữ)
4-0
America MG U20 (nữ)
30-03 01:00
Gremio U20 (nữ)
1-2
Ferroviaria SP U20 (nữ)
30-03 05:00
Atletico Mineiro U20 (nữ)
0-2
Sao Paulo U20 (nữ)
30-03 01:00
Coritiba U20 (nữ)
0-0
Santos FC U20 (nữ)
Ngày 20/04/2023
20-04 01:00
America MG U20 (nữ)
0-0
Gremio U20 (nữ)
20-04 01:00
Sao Paulo U20 (nữ)
7-4
SC Internacional U20 (nữ)
20-04 03:00
Ferroviaria SP U20 (nữ)
5-2
Coritiba U20 (nữ)
Ngày 07/06/2023
07-06 01:00
Fluminense RJ U20 (nữ)
7-1
Cefama U20 (nữ)
Ngày 06/05/2022
06-05 02:00
Ferroviaria SP U20 (nữ)
1-0
Vasco da Gama U20 (nữ)
06-05 20:30
Fluminense RJ U20 (nữ)
1-0
Goias U20 (nữ)
06-05 18:30
Flamengo RJ U20 (nữ)
7-0
CRESSPOM U20 (nữ)
06-05 06:30
Sao Paulo U20 (nữ)
3-0
Minas ICESP DF U20 (nữ)
06-05 00:00
Atletico Mineiro U20 (nữ)
1-2
Fortaleza U20 (nữ)
Ngày 27/04/2023
27-04 01:00
Gremio U20 (nữ)
0-1
Corinthians U20 (nữ)
27-04 01:00
EC Juventude U20 (nữ)
2-0
America MG U20 (nữ)
Ngày 09/06/2022
09-06 01:00
SC Internacional U20 (nữ)
4-0
Gremio RS U20 (nữ)
Ngày 23/06/2023
23-06 01:00
Botafogo RJ U20 (nữ)
0-1
Sao Paulo U20 (nữ)
Ngày 26/05/2023
26-05 01:00
SC Internacional U20 (nữ)
2-1
Ferroviaria SP U20 (nữ)
Ngày 03/07/2022
03-07 01:00
SC Internacional U20 (nữ)
2-0
Sao Paulo U20 (nữ)
Ngày 18/05/2023
18-05 01:00
Coritiba U20 (nữ)
1-2
Ferroviaria SP U20 (nữ)
18-05 01:00
SC Internacional U20 (nữ)
1-1
Sao Paulo U20 (nữ)
18-05 01:00
Gremio U20 (nữ)
4-0
America MG U20 (nữ)
18-05 01:00
Botafogo PB U20 (nữ)
4-0
Minas Brasilia DF U20 (nữ)
Ngày 19/05/2023
19-05 01:00
Atletico Mineiro U20 (nữ)
0-1
Corinthians U20 (nữ)
Ngày 08/05/2022
08-05 04:30
Kindermann SC U20 (nữ)
2-0
EC Juventude U20 (nữ)
08-05 06:30
Botafogo PB U20 (nữ)
0-2
Corinthians U20 (nữ)
Ngày 11/05/2023
11-05 01:00
America MG U20 (nữ)
1-3
SC Internacional U20 (nữ)
11-05 01:00
Corinthians U20 (nữ)
1-1
EC Juventude U20 (nữ)
11-05 20:00
Ferroviaria SP U20 (nữ)
3-1
Gremio U20 (nữ)
Ngày 10/05/2022
10-05 06:30
Corinthians U20 (nữ)
1-0
Botafogo PB U20 (nữ)
Ngày 10/07/2022
10-07 05:00
Sao Paulo U20 (nữ)
2-2
SC Internacional U20 (nữ)
Ngày 10/05/2023
10-05 01:00
Sao Paulo U20 (nữ)
1-0
Atletico Mineiro U20 (nữ)
Ngày 23/03/2023
23-03 03:00
Ferroviaria SP U20 (nữ)
3-2
SC Internacional U20 (nữ)
23-03 01:00
Sao Paulo U20 (nữ)
2-1
EC Juventude U20 (nữ)
23-03 01:00
Santos FC U20 (nữ)
1-4
Gremio U20 (nữ)
23-03 01:00
Corinthians U20 (nữ)
2-1
Coritiba U20 (nữ)
23-03 01:00
Botafogo RJ U20 (nữ)
5-0
Fortaleza U20 (nữ)
23-03 01:00
America MG U20 (nữ)
2-1
Atletico Mineiro U20 (nữ)
Ngày 07/05/2022
07-05 04:30
America MG U20 (nữ)
0-6
Gremio FBPA U20 (nữ)
07-05 02:00
Santos FC U20 (nữ)
0-1
Esmac PA U20 (nữ)
Ngày 05/05/2022
05-05 04:30
Botafogo RJ U20 (nữ)
0-3
Santos FC U20 (nữ)
05-05 06:30
Flamengo RJ U20 (nữ)
0-0
Fluminense RJ U20 (nữ)
Ngày 01/06/2023
01-06 01:00
Fluminense RJ U20 (nữ)
4-0
Fortaleza U20 (nữ)
01-06 01:00
Ferroviaria SP U20 (nữ)
1-1
Atletico Mineiro U20 (nữ)
01-06 01:00
Corinthians U20 (nữ)
1-1
Gremio U20 (nữ)
01-06 01:00
America MG U20 (nữ)
1-0
EC Juventude U20 (nữ)
01-06 01:00
Sao Paulo U20 (nữ)
2-0
Coritiba U20 (nữ)
01-06 01:10
Santos FC U20 (nữ)
2-2
SC Internacional U20 (nữ)
Ngày 26/04/2023
26-04 20:00
Atletico Mineiro U20 (nữ)
0-3
Ferroviaria SP U20 (nữ)
Ngày 29/06/2023
29-06 06:00
Sao Paulo U20 (nữ)
1-1
SC Internacional U20 (nữ)
Ngày 03/06/2022
03-06 01:00
Gremio RS U20 (nữ)
0-4
SC Internacional U20 (nữ)
Ngày 08/06/2023
08-06 01:00
Sao Paulo U20 (nữ)
3-0
Gremio U20 (nữ)
08-06 01:00
Botafogo RJ U20 (nữ)
3-1
Fortaleza U20 (nữ)
Ngày 16/06/2023
16-06 01:00
SC Internacional U20 (nữ)
3-0
Fluminense RJ U20 (nữ)
16-06 01:00
Sao Paulo U20 (nữ)
2-2
Botafogo RJ U20 (nữ)
Kết quả Brazil Campeonato U20 Women tối hôm qua, kết quả bóng đá hôm nay Brazil Campeonato U20 Women màu bóng 2023 được cập nhật chính xác nhất. KQBĐ Brazil Campeonato U20 Women theo thời gian thực ngay tại tysotructuyen7m.com